СПРАВЕДЛИВУ ДЕРЖАВУ
 1. Відновлення рівності перед законом громадян і представників влади. Негайне зняття недоторканності з Президента,  народних депутатів.

 2. Скорочення державного апарату до 50%, перехід на електронний документообіг та створення онлайн – сервісної держави.

 3. Поглиблення децентралізації з повним виконанням фінансових зобов’язань з боку держави перед місцевими громадами.

 4. Не менше 70% податків і зборів мають залишатися в місцевому бюджеті для фінансування потреб місцевих громад.

 5. Зарахування до місцевих бюджетів частини податку на прибуток підприємств усіх форм власності. Закріплення на рівні обсягу відрахувань до місцевих бюджетів 80% екологічного податку та 50% рентної плати.

 6. Реформу правоохоронних органів: підпорядкування сектору громадської безпеки поліції органам місцевого самоврядування.

ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 1. Скасування пенсійної «реформи»: зменшення пенсійного віку, підвищення пенсій та повернення пільг працюючим у шкідливих умовах за «першим» та «другим» списками.

 2. Запровадження моделі страхової медицини з урахуванням потреб соціально незахищених верств населення.

 3. Збереження державних медичних програм, які спрямовані на покращення показників здоров’я нації.

 4. Запровадження мораторію на підвищення цін на енергоносії для населення. Зменшення тарифів за рахунок газу власного видобутку та використання альтернативних джерел енергії.

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
 1. Зменшення податкового навантаження на підприємців.

 2. Закріплення на законодавчому рівні пільгової плати за користування земельними ділянками комунальної власності з метою підтримки малого й середнього бізнесу та створення нових робочих місць.

 3. У населених пунктах з високим техногенним навантаженням – запровадження для мешканців екологічної надбавки, яка має складати не менше 25% від мінімальної заробітної плати.

 4. Повернення Україні статусу транзитної держави через приведення стану доріг, у тому числі місцевих, до міжнародних стандартів.

 5. Створення прозорих умов на енергоринку, підтримка відновлюваних джерел енергії.

 6. Розвиток цифрової (інформаційно-мережевої) економіки та державного управління.

ПІДТРИМКУ МОЛОДІ
 1. Запровадження доступної іпотеки для молодих родин не більше 3% річних.

 2. Створення національних та регіональних програм підтримки молодіжного підприємництва, мікро-, малого та середнього бізнесу.

 3. Створення інноваційного хайтек-парку в регіоні для розвитку креативних та високотехнологічних проектів.

ЗДОРОВЕ ДОВКІЛЛЯ
 1. Посилення державного та місцевого контролю за дотриманням природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання, що здійснюють негативний вплив на довкілля.

 2. Залучення громадського сектору до екологічного моніторингу та перевірок.

 3. Покращення стану водосховищ як джерел питної води.

Лише разом досягнемо миру й злагоди на рідній землі та якісних змін у державі!

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube

© 2014 - 2020. Персональний сайт Андрія Гальченко. Всі права захищені.